Rammesystem

SmartWood leverer rammekonstruktioner til den danske byggebranche. Det sker som systemleverancer under betegnelsen SmartWood Rammesystem.

Det er især den arkitektoniske udformning og bygningens funktion, der styrer rammeudformningen.

Hemmeligheden ligger i den momentstive samling mellem LVL komponenterne. Det muliggør mange udformninger; krumme bjælker, mansardtag, saddeltag, ensidig taghældning og mange andre.
Fordelene med SmartWood Rammesystem er at undgå indvendige bærende skillevægge og dermed opnå en enestående fleksibilitet i husets indretning – både ved opførelsen, men også i fremtiden. Man flytter hele den bærende konstruktion ud i bygningens udvendige skal.

SmartWood Rammesystem til plant tag – beskrivelse

SmartWood Rammesystem til saddeltag – beskrivelse

SmartWood´s A-formede spær – beskrivelse

SmartWood Rammesystem – trempelspær – beskrivelse

2-leds rammer med momentstive samlinger hjørnerne til plane tage. Med vandret eller skråt tag.

Traditionelle rammer i træ til saddeltag til værksteder eller mindre industrihaller.

A-formede spær eller trempelspær til nybyggeri eller renovering af tagkonstruktionen.