Hvordan

Projektudvikling med smartwood

Projektudvikling er for os et spørgsmål om kreativitet, grundlæggende produktkendskab, økonomisk flair og at være til stede for dig. SmartWood forsøger at opfylde alle disse hensyn til at du får en god løsning, som både tilgodeser teknikken, arkitekturen og økonomien.

Den simple sag

Har du et enfamiliehus eller en carport, så send os tegningerne. Vi undersøger tegningerne for belastning, isoleringskrav og understøtninger og tager den bjælke ned fra vores hylde, der er den mest økonomiske for dig. Vi laver en opmåling af mængden og laver en simpel spærplan, som udleveres, når vi modtager din ordre. Inden ordren leveres, afstemmes mængden med dig i forhold til spærplanen, så du er enig i vores løsning.

Den middelsvære sag

Denne sag er karakteriseret ved en bred anvendelse af vore bjælker til både tag, ydervæg og gulvbjælker. Igen udvælger vi den rigtige bjælke til anvendelsen. Mængden opmåles og du træffer et valg mellem at få standardlængder eller en tilpasset mængde. Du kan modtage forslag til samlingsprincipper. Inden ordren skal du også her sætte et par ekstra briller på løsningen, så mængder og længder bliver de rigtige.

Den komplicerede sag

Her er der i projektet kun tegnet husets kontur. Vi foreslår den statiske virkemåde (rammer eller søjle/dragere) og der vil i den anledning eventuelt være dialog med arkitekten eller ingeniøren. Der kan naturligvis være sager af denne type, som SmartWood ikke kan løfte, men det vil vi hurtig afklare, så du kan vælge din videre vej.

Prisen gives som en projektpris med en grov definition af specifikationen og som først præciseres efter ordren er lagt og vi begynder med beregninger og produktionstegninger.