Hvem

Firmaet grundlægges

SmartWood er etableret i 2013 og baseret på mere end 40 års viden og erfaring med salg og markedsføring samt projekt- og produktudvikling i branchen for trækonstruktioner i Danmark og udlandet.

Visionen er at sælge lette trækonstruktioner til især lavenergibyggeri eller til specielt arkitektonisk udformede byggerier. Desuden er det en målsætning at udvikle og forbedre anvendelsen af lette trækonstruktioner. Vi henvender os til det professionelle marked.

Vi lægger vægt på et frugtbart samarbejde med den udførende og trælasten samt en konstruktiv sparring med rådgivere (arkitekt og ingeniør).