Hvad

SMARTWOOD repræsenter og forhandler løsninger baseret på LVL (SmartWood LVL) fra den finske producent STORA ENSO og I-bjælker (SmartWood I-bjælke, SWI) fra den tyske producent, STEICO. Alle produkter er CE mærket og dermed godkendt til anvendelse som bærende konstruktion på det danske marked. LVL, forkortelse af Laminated Veneer Lumber og I-bjælker anvendes både enkeltvis i almindelige bjælkelag til tag og etageadskillelser eller sammen i byggesystemer.

Vi har valgt en bred produktpallette for at sikre, at dit projekt både får den rigtige tekniske og totaløkonomiske løsning, men også at forholdene på byggepladsen tilgodeses.

Vi modtager gerne projektmateriale, hvor trækonstruktionen er beskrevet eller hvor der lægges op til et løsningsforslag fra SMARTWOOD.