SmartWood LVL 2,0ELVL er en forkortelse af Laminated Veneer Lumber. Det er den stærkeste træbaserede bjælke på det danske marked.
LVL har været på det danske marked i omtrent 30 år og er velkendt som både spær og gulvstrøer. Vores sortiment indeholder udelukkende bjælker.
SmartWood LVL anvendes til spærkonstruktioner med lidt større spændvidde end andre lette træbjælker og de egner sig især til tage med spændvidde fra 7,0 m til 12,0 m og gulve med spændvidde 6,0 m til 8,0 m.

På grund af de gode tekniske egenskaber for SmartWood LVL egner de sig ligeledes til mindre spændvidder, hvis der er ekstra tekniske krav eller du ønsker en mindre konstruktionstykkelse.